Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

24-08-2021


Dit voorjaar werd er in het noorden van Denemarken een geringde Scholekster waargenomen die in 2017 in de Eemshaven uit het ei kroop (Figuur 1).


Figuur 1. Life history van de Scholekster LB-GNOK.

De vogel (LB-GNOK) was dus ondertussen 4 jaar oud en zeker volwassen. Het is goed mogelijk dat de vogel in Noord-Denemarken op zoek was naar een partner en broedterritorium, of die misschien al gevonden had en zelfs gebroed heeft. De afstand tussen de plek van geboorte en mogelijke broedlocatie is hemelsbreed meer dan 500 km. Dat is uitzonderlijk, want uit het onderzoek op Schier krijgen we juist de indruk dat verreweg de meeste jonge Scholeksters op twee- of driejarige leeftijd terugkeren naar de plek waar ze zijn opgegroeid om te proberen daar een broedplek te vinden. Of LB-GNOK eerst is wezen kijken op de Eemshaven, of meteen besloten heeft zijn of haar geluk elders te proberen weten we niet.

Wat we ondertussen dankzij de vele gekleurringde Scholeksters wel weten is dat broeddispersie over grote afstanden vaker voorkomt. Andy Allen is in het kader van CHIRP druk bezig om de gegevens te analyseren, maar hij kan al een paar figuren delen. Zeker 13 Scholeksters hebben zich op grote afstand in Noordoostelijke richting van hun geboortegrond gevestigd (Figuur 2). Het gaat vaak om honderden kilometers, maar het record van LB-GNOK (die er niet bij zit, omdat we niet zeker zijn dat de vogel gebroed heeft) wordt niet gebroken.


Figuur 2. Als jong geringde Scholeksters die ver van hun geboortegrond zijn gaan broeden. De pijlen wijzen van de geboortelocatie naar de broedlocatie. Dit betreft uitsluitend (1) lange afstand dispersie in Noordoostelijke richting en (2) Scholeksters die met zekerheid tot broeden zijn gekomen.Figuur 3. Kans dat een vogel in zijn geboortelocatie wordt gezien als functie van de leeftijd. De volgende opgroeigebieden worden onderscheiden: BinnenNord (binnenland Noord-Nederland), BinnenZuid (binnenland Zuid-Nederland), Delta (Deltagebied), Oostwad (oostelijke waddengebied), Waswad (westelijke waddengebied).


Uitgaande van de eerder onderscheiden grootschalige gebieden (Allen et al. 2019) is er ook gekeken naar het verband tussen de kans in een opgroeigebied te worden waargenomen en de leeftijd (Figuur 3). Vooral voor de binnenland vogels is de kans de eerste jaren erg klein, wat er op wijst dat vogels in de eerste jaren vaak aan de kust blijven. De vogels in de westelijke Waddenzee en de Delta lijken vaker in de buurt te blijven van de geboortegromnd, waarbij “in de buurt” wel makkelijk een afstand van vele tientallen kilometers tot de geboortegrond kan betekenen. Het is erg spannend om een beter beeld over broeddispersie te krijgen uit de verdere analyses en door jonge vogels te blijven ringen en aflezen.

Referenties
Allen AM, Ens BJ, van de Pol M, van der Jeugd H, Frauendorf M, Oosterbeek K, Jongejans E. 2019. Seasonal survival and migratory connectivity of the Eurasian Oystercatcher revealed by citizen science. The Auk 136(1), uky001. Link Nieuwsbericht