Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

10-04-2017


De betekenis van snavelkleur en oogkleur bij scholeksters wordt tijdens CHIRP onderzocht. Tijdens de wintervangsten worden daarom alle koppen van de gevangen scholeksters gefotografeerd. Afgelopen winter zijn er van 200 vogels foto’s gemaakt en komende winter zullen er nog meer volgen. Het maken van de foto’s gebeurt in een speciale fotobox, waarin de kop van de scholeksters van links, rechts en boven gefotografeerd kan worden. Hiervoor zit er in de kist belichting en gaten waar de camera door kan, zodat er van alle kanten gestandaardiseerd gefotografeerd kan worden.


De foto's worden genomen in een speciale fotobox.


Computerwerk
De kleuren van de snavel, de ogen en de veren worden van elke vogel gemeten. De foto’s worden daarom op de computer met een programma gestandaardiseerd en geanalyseerd. Voor de standaardisatie hangen er in de fotobox waar de scholeksters worden gefotografeerd een aantal referentiekaarten met zwart, wit en grijs. Door de foto op basis van deze kleuren te standaardiseren kan de exacte kleur van de snavel, ogen en veren bepaald worden.

Kleurvariaties
Bij scholeksters is er niet alleen veel kleurverschil tussen de jonge en volwassen vogels, maar ook binnen de leeftijdsgroepen is er veel variatie. De ene snavel kan bijvoorbeeld meer oranje zijn dan de ander en bij jonge scholeksters hebben sommige vogels bruinere snavels dan andere vogels. Met behulp van de foto’s willen we analyseren waar deze verschillen in kleur mee te maken hebben. Aan het einde van het project hopen we te weten of de conditie, het geslacht en de leeftijd van deze scholeksters in verband staan met de intensiteit van de kleuren.

In de volgende afbeeldingen staan voorbeelden van foto’s waarbij de variatie in kleur bij jonge en volwassen scholeksters in beeld is gebracht.


Jonge vogel met donkere snavel.

Jonge vogel met lichte snavel.

Volwassen vogel met donkere snavel.

Volwassen vogel met lichte snavel.Formulier haalt reacties op...