Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

21-12-2018


Auteur: Floor Arts

Sinds 2016 meet ik jaarlijks op de zuid- en west- kust van Walcheren het broedsucces van de scholekster (zie onderstaande tabel). Ik volg gedurende het broedseizoen zoveel mogelijk paren in mijn directe omgeving (woon – werk). In 2018 was het broedsucces 0,15 jong per paar. Het hoogste broedsucces werd gemeten in 2017 (0,27 jong/paar).

JaarAantal paar in steekproef% paren succesvolAantal uitgevlogen jongenBroedsucces (vliegvlugge jongen per paar)
20164415,980,18
20175119,6140,27
20188511,8130,15


Ik maak onderscheid in broedhabitat: Landbouw, natuur en urbaan. De verdeling van de paren over de verschillende habitats is: 60% in landbouw gebied, 10% in natuurgebied en 30% in urbaan gebied. In het Noordervroon (= habitat natuur!) kwam in de afgelopen jaren nooit een jong groot. Scholeksters broeden daar graag op de duintjes net achter de zeedijk (voedsel!), wat dat betreft super plekjes, maar de legsels verdwijnen er altijd voordat ze uitkomen. In 2016 en 2017 kwamen er nog enkele jongen groot in het landbouwgebied maar in 2018 waren alleen de paren in het urbane gebied succesvol (zie onderstaande figuur). Dat zijn scholeksters die op daken broeden en op zeedijken die niet toegankelijk zijn. De meeste dakbroedende scholeksters zijn te vinden in Vlissingen nabij de sportvelden in de stad. In 2018 doken ineens nieuwe dakbroedende scholeksters op in de dorpen Zoutelande (1) en Westkapelle (2). Omdat een aantal vogels gekleurringd zijn weten we dat één van de partners van het paar in Zoutelande eerder op de grond had gebroed in Zoutelande. Ook in Vlissingen is een verhuizing vastgesteld van een (gekleurringd) paar dat vroeger meerdere malen succesvol op de grond broedde (urbaan) maar dat nu al twee jaar op een nabijgelegen dak broedt en dit jaar weer succesvol was. Het lage broedsucces in landbouwgebied (0,07 jong/paar) is zorgelijk omdat het grootste deel van de scholeksters nog steeds in het landbouwgebied blijft broeden. Overigens kwamen in 2018 in vergelijking met voorgaande jaren relatief veel legsels uit in het landbouwgebied maar overleefden de jongen het nergens. Vanwege de droogte?Formulier haalt reacties op...