Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

26-07-2017


Bij scholekster RG-YNBK, in 2016 door de ringgroep Noardlike Fryske Wâlden geringd, werd dit jaar nadat reeds 3 legsels verloren waren gegaan een vierde legsel aangetroffen. En dat ook nog op nagenoeg exact dezelfde locatie als waar hij in 2016 geringd is. Vanuit het CHIRP-project hebben we deze scholekster in haar broedgebied gevolgd omdat die vorige winter dicht bij onze wintervangst plaats bij de Balgzandpolder heeft overwinterd.

Na drie mislukte nestpogingen van RG-YNBK is het beide ouders dan toch gelukt om kuikens uit het ei te krijgen. Bij het eerste nest waren de eieren helaas al weg voor er een camera bij het nest geplaatst kon worden. Bij het tweede nest kon er op tijd een camera geplaatst worden. Na het bekijken van de beelden werd duidelijk dat deze poging verloren is gegaan aan verstoring en vertrapping van de eieren door schapen.RG-YNBK zit op het tweede legsel. Een schaap komt wel héél dichtbij kijken.


Het derde nest is ons helaas ontgaan, maar van de ringgroep Noardlike Fryske Wâlden kregen we gelukkig te horen dat het nest met één ei werd gevonden op 15-6, wat de volgende dag alweer kwijt was geraakt.

Maar dit paartje gaf niet op en zette door: een laatste vierde poging in hetzelfde perceel zal dan toch wel gaan lukken! De partner kon op het nest worden gevangen en gekleurringd en zijn lichaamsconditie is gemeten. Bij een batterij- en SD-kaart wissel van de camera op 14 juli, kwam net het eerste kuiken uit het ei. De anderen waren nog druk bezig uit te breken.

Bij een controle op 17 juli vertoonden de ouders nog sterk alarmgedrag wat op een goede gezondheid van de jongen wees. Echter waren ze op 19 juli helaas alleen nog maar rustig aan het foerageren een paar perceeltjes verder op; geen goed teken. Het perceel waar de jongen uit het ei waren gekomen was gemaaid. Bij controles de volgende dagen waren de scholeksters helaas niet meer terug te vinden. Ook deze kuikens hebben het uiteindelijk, zoals zovelen dit jaar, maar een paar dagjes vol gehouden.


Het eerste kuiken is net uit het ei gekomen op 14 juli. De andere twee komen er ook nog aan.
Formulier haalt reacties op...