Project CHIRP
Onderzoek naar
achteruitgang Scholekster
Nieuwsoverzicht
25-10-2022
Zendergegevens Scholekster openbaar gemaakt
13-09-2022
Symposium Scholekster
04-05-2022
Demografische oorzaken achteruitgang scholeksterpopulatie Schiermonnikoog
14-03-2022
Aanpassingsvermogen in een veranderende wereld
31-01-2022
Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats
27-01-2022
Relatie tussen hoogwatervluchtplaats, foerageergebied en voedsel
01-10-2021
Handleiding voor het kwantificeren van lichaamsconditie
14-09-2021
“Broedkolonie” Scholeksters op Ameland
24-08-2021
Broeddispersie bij Scholeksters
24-08-2021
Verstoring door vliegverkeer heeft meestal geen effect op overleving
23-02-2021
Inefficiënte scholeksters hebben meer last van verstoring
24-09-2020
Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?
04-12-2019
Gevolgen van voedsel specialisatie voor foerageerpatronen
19-11-2019
Scholekster weekend 2020 Groningen
11-11-2019
Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters
03-06-2019
Effect van slijtage en verlies van kleurringen op overlevingsschattingen
04-05-2019
Scholekster op het dak
26-03-2019
AviNest App: Nu beschikbaar in de Play Store
25-02-2019
Migratie en overleving van Scholeksters in Nederland
21-12-2018
Is het landbouwgebied een valkuil voor de scholekster?
16-12-2018
Ook in 2018 goed broedseizoen in de Buurdergrie op Ameland
29-11-2018
De eerste bevindingen zenderonderzoek scholeksters in Assen
06-11-2018
Geef je nu op voor het 9e Scholeksterweekend!
16-10-2018
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2018
20-08-2018
Van Vlieland naar Texel, Apeldoorn of Scandinavië en weer terug
18-07-2018
Uitnodiging CHIRP vrijwilligersdag 13 oktober 2018
05-04-2018
Op en neer van Vlieland naar broedgebieden
13-03-2018
IJs Waddenzee zorgt voor lokale verplaatsing gezenderde scholeksters
06-03-2018
Successful winter catches 2018: More than 700 oystercatchers ringed!
13-02-2018
Nature Today: Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland
11-01-2018
Welke Vliehors-scholeksters weten de weg naar Texel?
27-12-2017
42 scholeksters gezenderd op de Vliehors
06-11-2017
Aankondiging Scholeksterweekend 2018
18-10-2017
Hoe snel en hoog trekken Noordelijke scholeksters?
02-09-2017
Steeds meer zendervogels terug(gevonden) in de Waddenzee
20-08-2017
Verslag CHIRP vrijwilligersdag 2017
26-07-2017
Viermaal is scheepsrecht voor scholekster in Friesland
06-07-2017
Update zendervogels Vliehors
29-06-2017
Overleving en migratie van scholeksters in Nederland
27-06-2017
CHIRP vrijwilligersdag: 19 augustus 2017!
12-06-2017
Update: CHIRP-broedseizoen
09-06-2017
Broedvogels op de Vliehors: Nieuwe zenders en storm
21-04-2017
Wat deden de gezenderde scholeksters afgelopen winter?
13-04-2017
Update CHIRP-scholekster waarnemingen
12-04-2017
Ringaflezingen met BirdRing direct naar Wadertrack!
10-04-2017
Zegt snavelkleur iets over conditie?
16-03-2017
Gezenderde scholekster Wietske teruggevonden
14-03-2017
Woerden valt niet in de smaak bij gezenderde scholekster
07-03-2017
De wintervangsten zijn afgesloten!
23-02-2017
Nieuwe kleurringcodes in Wadertrack
13-02-2017
Vroege Vogels reportage over gezenderde scholeksters
10-02-2017
Productie kleurringstrengen in volle gang
10-02-2017
UvA-BiTS pagina online
10-02-2017
Succesvolle eerste wintervangsten
10-02-2017
Nieuwe kleurringcodes

13-04-2017


De afgelopen twee maanden zijn scholeksters steeds meer op sozen of, in het binnenland, in broedterritoria aanwezig. Onderaan is een kaart te zien met de locaties waar CHIRP-scholeksters zijn gezien van half februari t/m 13 april 2017. Er zijn een stuk of vijf scholeksters in het binnenland van Friesland/Groningen aangetroffen. Eén scholekster is in Urk waargenomen, maar sindsdien niet weer gezien. De kans is groot dat BRB-BEY5 verder het binnenland is ingetrokken. Langs de kust van Den Helder tot Den Oever worden nog steeds regelmatig scholeksters op HVP’s gezien. Ook op Texel worden veel CHIRP-scholeksters afgelezen. Een aantal scholeksters die op Vlieland geringd zijn lijken daar ook te willen broeden. BLG-WURU, bij de Balgzand polder geringd, werd op Neeltje Jans op een soos door Sander Lilipaly afgelezen. Een andere leuke waarneming is die van een scholekster die geringd is bij de Molenkolk op Texel. De vogel werd op 31 maart waargenomen op de Lofoten in Noorwegen, enkele honderden kilometers boven de noordpoolcirkel. Om jullie voor jullie inspanning te bedanken willen we aan het eind van het seizoen vanuit het CHIRP-project een aantal kleine prijzen geven aan de aflezers die de meeste CHIRP-scholeksters op hvps/sozen of in broedterritoria hebben ingevoerd. Elke waarneming is heel erg welkom!

Schatting aantal terugvondsten
Andrew Allen heeft een schatting gemaakt hoeveel scholeksters er normaal worden terug gevonden op basis van geringde scholeksters die van 2000 tot 2016 zijn waargenomen. Hij heeft Nederland in vier regio’s onderverdeeld: westelijke Wadden (Balgzand, Vlieland, Texel, Terschelling, Friese kust), oostelijke Wadden (Ameland, Schier, Groningse kust), binnenland/ vaste land (voornamelijk waarnemingen uit Friesland, Groningen, Noord-Holland >1 km van de kust) en de Delta.
Ongeveer 29% van de geringde scholeksters die in de winter op de westelijke Wadden zijn waargenomen worden de volgende zomer in het binnenland waargenomen. Slechts 8% van de waargenomen scholeksters op de oostelijke Wadden (Schier, Ameland) worden de volgende zomer in het binnenland waargenomen. En 9% van de geringde scholeksters die in de winter in de Delta zijn gezien worden de volgende zomer in het binnenland aangetroffen. Een klein aantal trekt ook naar het buitenland zoals als voorbeeld de CHIRP-scholekster die naar de Lofoten is vertrokken. Maar het percentage is zo klein dat het niet in de grafiek is meegenomen.


Overzicht van fractie terugmeldingen in de zomer van gekleurringde vogels die in wintergebieden zijn waargenomen.Overzicht van de gebruikte deelgebieden.

We hebben afgelopen winter 213 scholeksters in de westelijke- en 66 in de oostelijke Wadden geringd. Uitgaande van de ringaflezingen uit het verleden zouden er ongeveer 67 scholeksters in de zomer moeten worden teruggevonden (213x0,29 + 66x0,08). Echter, de berekeningen zijn gebaseerd op het voorjaar (april, mei, juni). Februari/maart en juli migreren de scholeksters en daarom zijn deze maanden niet meegenomen. Sinds 2008 waren er rond de 500 scholeksters die in het binnenland zijn waargenomen die de winter ervoor in de westelijke Wadden (Terschelling, Vlieland, Texel) hebben doorgebracht. Rond de 250, dus 50%, zijn in de maanden maart en april in het binnenland gezien terwijl de rest later in het seizoen werd gevonden. Op basis daarvan zouden er tot en met april 33-34 geringde CHIRP-scholeksters (50% van 67) in het binnenland terug kunnen worden gevonden. Tot nu toe zijn er sinds half februari 32 individuen op het vaste land waargenomen, waarvan 27 langs de kust (tot 1km van de kust) en 5 in het binnenland. Om deze scholeksters ook broedend terug te vinden wordt natuurlijk de grote uitdaging tijdens de komende weken.
Bovenstaande gaat uiteraard vooral om de migratie van winter- naar zomergebied. Het betreft dus niet alleen broedvogels.Overzicht waarnemingen CHIRP-scholeksters.


De meeste waarnemingen komen uit Noord Nederland.
Formulier haalt reacties op...